KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Visit Norrtuna - boende

Ruben Wätte

Visit Norrtuna

I have written a travel guide to Norrtuna, the residential neighbourhood where I grew up in the 1990s. The book is also an autobiography, a history book and an ethnographical study. It is the result of comprehensive, interdisciplinary, artistic research and it depicts the many-sided area in several different layers.

The book takes you around the block and on to the water tower, the golf course, the pizzeria, the railwayline, the church, the woods, the Community Centre and a number of other places. It is about outsidership and community, friendship, creativity, norms and resistance. The book reveals connections between various happenings that have previously been isolated in time and space, and it seeks a deeper understanding of how everything turned out as it did.


Visit Norrtuna

Jag har skrivit en reseguide till Norrtuna, bostadsområdet där jag växte upp på 90-talet. Boken är också en självbiografi, en historiebok och en etnografisk studie. Den är resultatet av en omfattande interdisciplinär konstnärlig forskning och skildrar det mångsidiga området i flera olika skikt.

Boken tar dig runt i kvarteret och vidare till vattentornet, golfbanan, pizzerian, tågspåren, kyrkan, skogen, Folkets Hus och en rad andra platser. Den handlar om utanförskap och gemenskap, om vänskap, kreativitet, normer och motstånd. Boken synliggör sammanhang mellan händelser som tidigare varit isolerade i tid och rum, och söker en djupare förståelse för hur allting blev som det blev.


Year of birth: 1985
Place of birth: Hälsingland, Sweden
Contact: kontakt@rubenwatte.com
Phone: + 46 (0) 70 761 64 39
Website: www.rubenwatte.com / www.visitnorrtuna.se

Fine Art