KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Lisa Renvall

I can get into the building. Inside the past, the present and the future exist in concert. The house and its contents help me replenish my memory. Here inside I can perform my excavations among what will soon belong in the past. Perhaps it is right then, when things are about to disappear, that they really come to mean something.

Future is forever foreshadowed, but simultaneously very distant. The house and I remain in a state of limbo, where our stories exist parallelly. The building is slowly changing on the upper floor, but to what use? The old, which does not work anymore, is just painted over.


Jag kan ta mig in i byggnaden. Där inne existerar dåtid, nutid och framtid på samma gång. Huset och dess saker hjälper mig att fylla på mitt minne. Här inne kan jag utföra mina utgrävningar bland det som snart tillhör det förflutna. Kanske är det just då, när sakerna är på väg att försvinna, som de verkligen betyder något.

Framtiden gör sig ständigt påmind, men är samtidigt mycket avlägsen. Jag och huset stannar kvar i en mellanperiod, där våra berättelser existerar parallellt. På övervåningen förändras byggnaden sakta, men till vilken nytta? Det gamla, det som inte längre fungerar, målas bara över.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: lisa_ren@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 704 59 45 14
Download press files (5 Mb)

Fine Art