KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Scenes from a park

Daniella Liljeström

Scenes from a park

Parks can be seen as an expression of the will of human beings to discipline nature. Incorporated in the city, the natural elements in a park are held under strict control. Parks are planned so as to prevent people from interacting with nature in a disorganised way. One is led around on footpaths and trails according to a carefully thought-out pattern of movement. The natural history of the park becomes innocuous and predictable, even though it may at the same time be a place for crimes at night.

My film consists of a number of scenes in which a peep-bo type of pattern of movement keeps returning. Only the trees undergo change, thus acting as a kind of protagonist. The trees come from all the corners of the earth. They are immigrants in tree-form.

Charcot Marie Tooth – Cerebral Pares
Two people tell each other about their experiences of disability. One of them starts, the other responds. But only one of them can make her voice heard. The other has no voice, but is interpreted through the choice of words of the first person. Their identities merge into each other. Which narrative belongs to whom?


Scenes from a park

Parken kan betraktas som ett uttryck för människans vilja att tukta naturen. Inkorporerad i staden hålls parkens natur i strama tyglar. Den är planerad för att människan ska interagera med naturen på ett ordnat sätt. På gångar och stigar lotsas man runt enligt ett noga uttänkt rörelsemönster. Parkens natur blir ofarlig och förutsägbar, samtidigt som den inte sällan blir en brottsplats nattetid.

Min film består av ett antal scener i vilka ett tittut-likt rörelsemönster återkommer. Det enda som förändras är träden, som utgör en slags motspelare. Träden kommer från världens alla hörn. Ett slags trädens invandrare.

Charcot Marie Tooth – Cerebral Pares
Två personer berättar för varandra om sina upplevelser av funktionshinder. Den ena börjar, den andra svarar. Men bara den ena personens röst hörs. Den andra har ingen röst, utan tolkas genom den första personens ordval. Identiteterna flyter samman. Vilken berättelse tillhör vem?


Year of birth: 1978
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: daniellaliljestrom@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 73 031 35 64

Fine Art