KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Tove Berggren

I want to make the present more distinct by linking it to the past. It is important for me that the fashion that I create should contain opposites and complexity, where a dark element can creep in and mix everything up. The emphasis is on the expression of feeling, on nature and historical references. My visual language has its roots in a method that moves between reality, history and make-believe. Historical material is recycled, giving rise to something new.

This work is about degradation, decay and mouldering. I have investigated decayed leaves, moss and insects – the attackers and the attacked. It is simultaneously appealing and frightening. With my starting-point in these forms I am creating a line of clothing. The collection turns one’s thoughts to hybrids, a merging of human beings with animals and nature. It is about how nature gains ascendancy over human beings.


Jag vill göra nutiden tydligare genom att knyta an till dåtiden. Det är viktigt för mig att det mode jag skapar innehåller motpoler och komplexitet, där ett mörker kan smyga sig in och blanda upp. Tonvikten ligger på känslans uttryck, natur och historiska referenser. Mitt visuella språk har sin grund i en metod som flyttar sig mellan verklighet, historia och det påhittade. Ett historiskt material återanvänds och ger upphov till något nytt.

Verket handlar om nedbrytning, förfall och förmultning. Jag har utforskat förmultnande löv, mossa och insekter – angripare och angripna. Det är på samma gång tilltalande och skrämmande. Med utgångspunkt i dessa former skapar jag en klädkollektion. Kollektionen för tankarna till hybrider, där människor blandas med djur och natur. Det handlar om hur naturen tar över människan.


Year of birth: 1980
Place of birth: Växjö, Sweden
Contact: tove@toveberggren.se
Phone: + 46 (0) 737 816 381
Website: www.toveberggren.se
Download press files (17 Mb)

Textile in the Expanded Field