KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

detail of master work

Eva Jakovits

My Master’s project takes up the idea of miscommunication. One might look at it negatively—nothing is ever understood the way it was planned by the speaker—or positively, as it is often the misunderstanding where the creativity emerges. So miscommunication can be seen both as a fault or violation of rules and also as a chance to increase freedom in interaction.

It occurs in all those links that seem to connect us to everyone and everything else. So either miscommunication cuts these connections off and leaves us being isolated or it creates even more possibilities for extending this chain into an unknown length.


Mitt masterprojekt tar upp idén om felkommunikation. Man skulle kunna se på det negativt – inget uppfattas någonsin så som det var avsett av talaren – eller positivt, då det ofta är i missförstånden som kreativiteten uppstår. Så felkommunikation kan ses både som ett misstag eller överträdelse av regler och samtidigt som en möjlighet att öka frihet och interaktion.

Det förekommer i alla dessa länkar som verkar förbinda oss till varandra och till allt annat. Så antingen klipper felkommunikation av dessa förbindelser och lämnar oss isolerade eller så skapar det ännu fler möjligheter att utvidga denna kedja till en oanad längd.


Year of birth: 1984
Place of birth: Tartu, Estonia
Contact: evajakovits@gmail.com
Website: evajakovits.pri.ee
Download press files (22 Mb)

Textile in the Expanded Field