KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

detail

Akane Moriyama

In my work, I combined fresh flowers and flexible textiles. It becomes an ever-changing vertical divider in a space which alters its appearance, scent and texture all the time.

People choose their favorite flowers to put on this drapery which becomes an element of the space.

Its landscape depends on the seasons, locations and the creator, while its scent, color and transparency change.


I mitt arbete kombinerade jag friska blommor och töjbara tyger. Det blir en ständigt föränderlig vertikal delare av ett rum vilket ständigt förändras till sitt utseende, lukt och textur.

Människor väljer sina favoritblommor till att ha på detta draperi vilket blir ett inslag i rummet.

Dess landskap är beroende av årstiderna, platserna och upphovsmannen, medan dess lukt, färg och transparens förändras.


Year of birth: 1983
Place of birth: Fukuoka, Japan
Contact: akanemoriyama@hotmail.com
Website: www.akanemoriyama.com
Download press files (25 Mb)

Textile in the Expanded Field