KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm
Simon Key Bertman

Racketlon

The carpets are woven and/or designed by Simon Key Bertman.

The sentence of the patterns is from codes, statistics and games. With the warp and weft all carpets make a history, teaching or giving an invitation to act.

If you want an individual carpet, make an appointment with Simon and he can create a personal carpet just for you.


Racketlon

Mattorna är vävda och/eller designade av Simon Key Bertman

Mönstrens betydelse kommer från koder, statistik och spel. Med varpan och väften skapar alla mattor en historia, undervisning eller ger en uppmaning till att handla.

Om ni vill ha en särskild matta boka ett möte med Simon så kan han skapa en personlig matta bara för er.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: simon@bertman.nu
Phone: + 46 (0) 73 513 14 49
Website: www.bertman.nu
Download press files (2 Mb)

Textile in the Expanded Field