KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmThe hidden (det dolda)

Rafael Garrido

The Hidden

My approach has developed towards the mix of material expressiveness and the conceptual absurd. With the aesthetic of collage in-between the eyes and the surrealistic possibilities that it offers, I have taken porcelain as a starting point to create nine semi-massive sculptures, with the addition of a glass piece and a sound piece, to create an installation that blurs the numerical hierarchy from one to nine, bringing afloat a whimsical mysticism.


Det dolda

Min vision har utvecklats mot en korsning av materialuttryck och det begreppsmässigt absurda. Jag har tagit porslin, med ett estetiskt kollage som gör en mållös och de surrealistiska möjligheter detta ger, som min utgångspunkt för att göra nio halv-massiva skulpturer, med ett verk i glas samt ett ljudstycke som komplement, som bildar en installation som gör nummerhierarkin från ett till nio suddig, och bildar en svävande bisarr mysticism.


Year of birth: 1976
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: rafa7a@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 73 970 72 78

Ceramics and Glass