KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Karin Nordgren

Seeking in light and darkness

This was the main focus when I began working on my degree project. The work has come to consist of three creations, all of which are included in this title. It is all about seeing and contemplating. An attempt to grasp thoughts and experiences. To be able to shut in light. Capture a temporary light. Cut out segments of light and darkness.


Sökande i ljus och mörker

Det var huvudspåret då jag började mitt kandidatarbete. Arbetet har kommit att bestå av tre gestaltningar, som alla omfattas av denna titel. Det handlar om ett seende och ett betraktande. Ett försök att greppa tankar och upplevelser. Kunna stänga in ljus. Fånga ett tillfälligt ljus. Göra utsnitt av ljus och mörker.


Year of birth: 1973
Place of birth: Lövånger, Sweden
Contact: nordgrenkarin@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 768 481 917

Ceramics and Glass