KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Aim high!

In their degree projects this year our bachelor’s and master’s students strain every nerve to the utmost. As well they should for a graduate exhibition. It is now, as they begin their professional careers, that they have the chance to do so. Exploration and experimentation is central and at the same time their audience expects to be surprised. The students shift their ideas and their visual world out of their internal bubbles to encounter a larger and wider audience.

A graduate exhibition is both unfamiliar and recognised, it takes place in a no-man’s land that is liberating. This no-man¹s land offers both tribulations and epiphanies. Reaching the goal brings a brief period of liberty before the next journey begins. But it is here and now that it is all happening. And who wants to be left out? Who would not be eager to view and partake of all of these 164 degree projects? Tomorrow will quite simply have to wait.

The graphic profile of this year’s exhibition leaves us no choice and wants to eject us from our armchairs and out to Telefonplan. Reverse your ingrained preconceptions and allow the work of our students to remind you of the future that we all share.

Welcome!

Ivar Björkman, PresidentSpänn bågen!

Årets examensarbeten på master- och kandidatnivå spänner bågen maximalt. Så ska det vara på en avgångsutställning. Det är i en begynnande yrkeskarriär man har denna möjlighet. Själva prövandet och experimenterandet är centrala, samtidigt som publiken förväntar sig att bli överraskad. Studenten förflyttar sin tanke och bildvärld ur sin inre bubbla för att möta en större och bredare publik.

En avgångsutställning är både okänd och erkänd, den spelar i ett mellanrum som är befriande. Detta mellanrum är förknippat med både våndor och glädjeskutt. Väl framme vid målet befrias man en stund för att sedan ge sig i kast med nästa resa. Men det är här och nu som allt sker. Och vem vill inte vara med om det? Vem vill inte se och ta del av alla dessa 164 examansarbeten? Morgondagen får helt enkelt vänta.

Den grafiska profilen för årets utställning gör slag i saken och vill ta oss upp från sofflocket och ut till Telefonplan. Vänd på era invanda föreställningar, kära publikum, och låt våra studenters arbeten påminna er om vår gemensamma framtid.

Välkomna!

Ivar Björkman, Rektor